Måned: april 2016

Kvinner i arbeid

Foto: Eldbjørg Nyborg

Mogop

Foto: Bjarne Fossøy