År: 2019Side 2 av 2

Månedens bilde februar 2019

Takskjegg. Foto: Sigurd Brækken

Månedens bilde januar 2019

En utradisjonell fellingsmetode måtte til for å felle Tofteengens kjempefuru. Foto: Sverre Killi 

Månedens bilde desember 2018

Moskus. Foto: Ole Thøring