HEI

Av og til skjer det ting i klubben som ikkje høyrer naturleg heime under dei tema vi har.

Eg har derfor oppretta ei ny fane med tittelen Aktuelle saker som kan brukast til alle dei andre ting som skjer i klubben. Av og til skjer ting som medlemmene bør få greie på innan kort tid.

Håpar denne sida blir nyttig for medlemmene!

Oktober 2019

I oktober var DFF i Vågå på Morten Krogvold-utstilling og på stor fotoframsyniing i kulturhuset. Ullinvin opna utstillinga spesielt for DFF.

DFF har nyleg leverer bilete til utsmykking av Dovre Ungdomsskule.

Bjarne
Sekretær

NSFF Årboka 2019

Kopi frå NSFF heimeside, logg deg på minside i NSFF og finn Innlevering fil/bilder

Tema: Fritt motiv

Info: HUSK Bildene skal være tatt i løpet av 2019
Alle som er registrerte medlemmer i NSFF i 2019 kan delta.
Bilder som ikke er levert i henhold til kravene blir ikke vurdert.
Send IKKE bilder pr epost eller CD!

Innleveringsregler for Årbok 2019:
– Kun medlemmer av Norsk Selskap For Fotografi i 2019 kan levere bilder.
– Bildene skal være tatt i løpet av kalenderåret 2019.
– For manipulerte bilder skal hoveddelen være tatt i 2019.
– Hver autor kan delta med inntil to bilder.
– Innleverte bilder må ha autors opphavsrett og bruksrett.
– Alle klubber som leverer minst 5 bilder vil få med minst et bilde i årboka
– Utsendelse : Alle medlemmer med gyldig adresse pr 1.mars 2020 får tilsendt årboka i posten, sjekk din profil på nsff.no
– Innleveringsfrist 31.12.2019

Innlevering stenger:
31/12-2019 kl 23:58