Fotokonkurranse 2019

Fotokonkurransen er for medlemmene i Dovrefjell Fotoforum.
Tema: Menneske og miljø.
Leveringsfristen er 24 november.
Du kan delta med inntil 5 bilete.
Send fotografia som vedlegg til e-post til sekretæren på: bfo@snohetta.no.
Lengste biletside treng ikkje vere større enn 2500 pixel, formatet HD er som kjent 1920 pixel på lengste side.

Bekkalokket fotoklubb i Bergen vil ta på seg juryeringen av årskonkurransen.

Vi reknar med presentasjon av konkurransebildene på desembermøtet.

Resultatet av konkurransen i 2019

Jury: Bekkalokket Fotoklubb, Bergen

  1. premi: Asbjørn Amble, Mot stormen
  2. premi: Asbjørn Amble, Marit i Stallen
  3. premi: Marit Nyhus, Viewpoint

Hederleg omtale

Marit Nyhus Nygift i Budsjord

Marit Nyhus, Fri leik

Asbjørn Amble, Klart tog

Asbjørn Amble, Serenade

Ole Thøring, Sommarleik

  1. premi. Mot stormen. Foto: Asbjørn Amble

2. premi. Marit i stallen. Foto: Asbjørn Amble

3. premi. Viewpoint. Foto: Marit Nyhus

Hederleg omtale. Sommarleik. Foto: Ole Thøring

 

Fotokonkurranse 2018

Fotokonkurransen er for medlemmene i Dovrefjell Fotoforum. Fritt motiv som før, og du kan delta med inntil 5 bilde.

Leverigsfristen er 25 november.
Send fotografia som vedlegg til e-post til sekretæren på: bfo@snohetta.no.
Lengste biletside treng ikkje vere større enn 2500 pixel.
Til å juryere bileta har vi fått Arvid Storli og Morten Helseth. Arvid har hatt fotoutstilling, og arbeider blant anna i avisa Oppdalingen, og han er ein dyktig fotograf.
Arvid Storli vil komme på desembermøtet og presentere resultatet av fotokonkurransen.

Flotte premiar til dei beste bileta!

 

Resultatet av konkurransen i 2018

Juryert av Morten Helset og Arvid Storli frå Oppdal.

Generelle kommentarar:

Det er bestandig to personer i alle bilder, 
fotografen og den som ser på.
                                               Ansel Adams

Om fotografi ikke er kunst, er det en kunst og ta gode fotografier.

Finn lyset og fotografer det som er i det.

En god fotograf vet hvor han må stå

Å bedømme bilder vil aldri kunne bli 100% objektivt.

Personlig smak og referanser vil bestandig spille inn.

Vi fikk 38 gode bilder til bedømming. På mange bilder var det småting som gjorde at de ikke kom lengre opp.

13 bilder oppnådde hederlig omtale.

22 Bilder nådde ikke helt opp denne gang.

Men skillet mellom antatt og ikke antatt er hårfint.

Små detaljer som bedre fokus, litt annen beskjæring, hva som er med eller ikke er med, posisjonering, gjør store forskjeller.

Og det understrekes igjen, bedømming kan og vil aldri bli 100% objektivt.

Det viktigste er gleden ved fotografering, så fortsett å ta bilder til glede for dere selv og andre.

 

Du lager ikke et fotografi bare med et kamera.
Du tar med i fotograferingen alle bildene du har sett,
bøkene du har lest, musikken du har hørt,
menneskene du har elsket.
                                               Ansel Adams

   1.  premie. Foto: Ole Thøring

 

2. premie Foto: Asbjørn Amble

 

3. premie Foto: Finn Teigen

Hederleg omtale til bilete  gjekk til:

Asbjørn Amble  (2 stk), Bjarne Fossøy (2 stk), Ola Erik Mølmen (3 stk), Finn Teigen (2 stk), Ole Thøring (4 stk).

Bjarne
Sekretær

 

Fotokonkurranse 2017

Fotokonkurransen er for medlemmene i Dovrefjell Fotoforum. Fritt motiv, så her skulle alle finne bilde å delta med, og du kan delta med inntil 5 bilde.
26.11.2017 kl 19.00 er frist for innlevering, og bildene sendes som vedlegg på e-post til: bfo@snohetta.no.  Bildene bør ha  2000 pixel på lengste bildeside
Linselusa, fotoklubben på Vinstra,  har teke på seg å juryere bildene, og som tidlegare år får vi resultatet på julemøtet som i år er den 13 desember på Trolltun. Jon Stensrud og Øyvind Pedersen frå  Linselusa vil komme på julemøtet og presentere resultatet frå konkurransen.

Flotte premiar til dei beste bildene!

Bjarne
Sekretær

 

Fotokonkurranse 2016

Fotokonkurransen er open for alle medlemmer i Dovrefjell Fotoforum.
Fritt motiv, så her skulle alle finne bilde å delta med, og kvart medlem kan delta med inntil 5 bilde.
21.11.2016 er frist for innlevering, og bildene sendes som vedlegg på e-post til: bfo@snohetta.no.  Bildene bør ha ca. 2000 pixel på lengste bildeside.
Vågå kameraklubb har teke på seg å juryere bildene, og som tidlegare år får vi resultatet på julemøtet som i år er den 14 desember på Trolltun. Flotte premiar til dei beste bildene!

Lykke til!
Bjarne
Sekretær

RESULTATET AV KONKURRANSEN FINN DU UNDER:

Referat fra julemøte i Dovrefjell Fotoforum

På  Trolltun 14.12.2016