Referat frå medlemsmøte Dovrefjell Fotoforum

Møte  9. januar 2019 på Lesja skule

DF har fått spørsmål frå Linselusa v. Rune Hermansen om at Dovrefjell Fotoforum, Lom Knipsarlag, Vågå Kameraklubb og FK Linselusa går samen om å arrangere Nasjonalparkriket Fotofestival.
DF synest dette er eit spennande prosjekt og vil gjerne bidra med at det kan bli noko av. Rune Hermansen (tlf. med undertegna) var interessert i å bruke Dovrefjell til dette, og moskus kan bli det store trekkplaster! Her ligg det også til rette med grei adkomst og hotell for overnatting og plass for biletvising osv.

Vi reknar med at det første som må skje er at det blir eit felles møte med representantar frå dei fire klubbane som må komme fram til eit opplegg for fotofestivalen. Rune Hermansen er medlem i styret for NSFF og kan da diskutere dette opplegget med NSFF og få sannsyneleg vite kor mykje hjelp vi kan få både økonomisk og på annan måte for å gejnnomføre Nasjonalparkriket Fotofestival.
Dette blir spennande!

DF har fått invitasjon til å delta på landsmøte i NSFF for 2019.
Nedafor kopi av invitasjonen.

«Landsmøte 2019

I henhold til vedtektene varsles herved om gjennomføring av Landsmøte 2018.

Landsmøtet og Film- og fototreff er fra 2017 adskilte arrangementer. Landsmøtet vil bli arrangert årlig, på et sted hvor logistikk- og kapasitetsbehov er dekket. Landsmøtet vil også innbefatte et regionkontaktmøte samt et klubbledermøte. NSFF ved styret ønsker at flest mulig klubber kan og vil være representert, og legger nå forholdene til rette for dette.

Møtestruktur/program

LØRDAG 16.mars

  • kl 09:30–11:30 Regionkontaktmøte
  • kl 11:30–12:30 Lunsj for alle deltagere
  • kl 13:00– Landsmøtet, fulgt av et dertil egnet foredrag og felles middag med sosialt samvær

SØNDAG

  • kl 09:30–12:00 Klubbledermøte, Avreise.»


ER DET NOKON I KLUBBEN SOM KAN TENKJE SEG Å REISE PÅ LANDSMØTE I NSFF?

 

Bildet er fra Håøya, en øy litt utenfor Grimstad. Øya var tidligere bebodd av fiskere og loser, i dag er det feriesteder. Huset på bildet er huset til familien Haaø. Familien har hatt stedet i 16 slektsledd. Her var dikteren Gabriel Scott fast gjest. Her var Henrik Ibsen på besøk. Dikteren hentet planter her til apotekeren i Grimstad, og her fikk han kunnskap om fiskere som rodde til Danmark for å hente korn i nøds og krigsårene rundt 1810. En av dem skrev han om i diktet Terje Vigen.

Foto og bilettekst: Hans-Jacob Dahl

Floraen langs sørlandskysten er svært variert, og plantene er spesielt godt tilpass klimaet med varm sommar og mild vinter. Mange arter trives også så nær havet at sjøsprøyt og havbårer kan slå over – og plantene trives med det. Hans-Jacob forklarte på ein god måte det som var spesielt med kvar art så som kor vanleg/sjeldan planta er, vokseplass, og enkelt kunne det lages medisin av mens andre er meir eller mindre giftige.

Botanikken vart suplert med historiar om folka  som levde her og livnærte seg av fiske, og transport av varer og personar til inn og utland.
Ei svært interessant og lærerik biletvising. Stor takk til Hans-Jacob!

Sverre Killi viste gamle og nye vinterbilete, og felling av storfurua var godt fotografert. Flott!

Jogrim har – som alltid – ein biletserie å vise fram. Han har evne,  fantasi og humor til å sjå fotomotiv der lys, form og farge gir meining og oss andre ville berre gått forbi. Mange fine vinterbilete!

Ola Erik har lesjaskogområdet som sitt nærmiljø, og med Lesjaskogsvatnet i nærleiken med is og rim hadde han fanga mange fine motiv.

Bjarne trives som kjent best i fjellet, og helst i finvèr. Det blir landskap og da gjerne i panoramaformat. Og på enkelte turar kan det bli rypebilde, eller favorittmotivet – ein reinsflokk – som fyller opp minnekortet – men det er så langt å gå..

Takk for frammøtet!

Bjarne
Sekretær