Morgon på Landaasen i oktober 2014.

Foto: Svein Stuen