Fullmåne i Romsdal

Foto: Finn Teigen

Fullmåne i Romsdal