En utradisjonell fellingsmetode måtte til for å felle Tofteengens kjempefuru. Foto: Sverre Killi