Oddvar Romundset viser stolt fram den restaurerte klebersteins omnen og tørstugu på Lorkverna. Foto: Finn Teigen