Referat fra styremøte 01. 02. 2021

Styremøte i Dovrefjell Fotoforum, 01. februar 2021, kl 18.00

På grunn av Korona-restriksjoner etc ble møtet ble avholdt digitalt via Chrome.

Tilstede:          Ole Thøring, Finn Teigen, Ola-Erik Mølmen, Asbjørn Amble

                        Sekretær Bjarne Fossøy meldte forfall grunnet sykdom.

Sak 1/21         Årsmøte. Hvordan og når avholder vi det?

            Vedtak: Vi prøver å avholde møtet fysisk og følge Koronarestriksjonene strengt. Finn Teigen undersøker med Lesja Bibliotek om vi kan avholde møtet der, onsdag den 24. 02. kl 19.00. 

Sak 2/21         Valg på årsmøtet.

Mange i styret står på valg i år; leder, nestleder, kasserer og styremedlem. Sekretær Bjarne Fossøy har bedt seg fritatt fra vervet grunnet sykdom. 

Vedtak: Asbjørn kontakter valgkomiteen

Sak 3/21         Digital billedvisning.

Koronasituasjonen har skapt store utfordringer for Dovrefjell Fotoforums møter og aktivitet. Begrensinger i antall møtedeltakere og oppfordring fra myndighetene om ikke å samles, har ført til avlysninger og liten aktivitet. Styret vil nå prøve å få til en økt digital aktivitet med bilder i fokus. Klubben er allerede representert med egen hjemmeside og Facebookside. Styret vil også åpne en Instagramside og se om vi klarer å skaffe litt mer interesse for klubben via den. Instagram er også en fin mulighet til å vise bilder til et bredt publikum.  

Vedtak:           Asbjørn oppretter en Instagramside for Dovrefjell Fotoforum. Asbjørn lager også et forslag til ansvar og tema for innlegging av bilder på sidene til våre digitale medier.

Sak 4/21         Hva gjør vi med møter framover vinter/vår?

Vedtak:           På grunn av usikker Koronasituasjon er det vanskelig å legge opp et løp for møter og treff. Ola-Erik Mølmen undersøker hva det vil koste klubben å koble seg opp med Teams eller Zoom-møter, der også billedvisning er en mulighet.

Sak 5/21         Breidablikk.

Dette umulige året har påvirket klubbens planer om bruk av et klubb-/møtelokale på Breidablikk. Aktiviteten har vært vesentlig mindre enn ønsket. Spørsmålet er nå om vi skal fortsette å holde på et klubblokale som i liten grad blir brukt.

Vedtak:           Asbjørn kontakter Dovre kommune v/ Tor Ivar Hovhaugholen og presenterer situasjonen. Klubben har ikke midler til fortsatt å leie et lokale som i liten grad blir brukt, grunnet Korona. Spørsmålet er: Kan klubben få redusert leie fram til over sommeren, da en håper at smittesituasjonen og smittereguleringene er kommet over i et mer positivt spor? Finnes det andre alternativ? Hvis ikke ser klubben ingen annen utvei enn å si opp leieavtalen med Dovre kommune.

Møtet ble avsluttet kl 19.10.

Asbjørn Amble     – referent