Nasjonalparkriket foto- og filmfestival

13. – 15. september 2019

05.12.2018

Rune Hermansen har reist forslag om å arrangere «Nasjonalparkriket Fotofestival» som et samarbeidsprosjekt mellom Linselusa Vinstra, Vågå Kameraklubb, Lom Knipsarlag og Dovrefjell Fotoforum. Treffet er tenkt å bli arrangert som et av NSFFs regionale fototreff årlig eller annen hvert
år. Sted for arrangementet er tenkt å rotere mellom overnattingssteder i/nær Rondane, Jotunheimen og Dovrefjell, eller en av de andre nasjonalparkene i regionen.

Det er oppretta ein kommitè  med to personar frå kvar fotoklubb, og som alt har hatt fleire møte for å planleggje Nasjonalparkriket foto- og filmfestival.

Frå Dovrefjell Fotoforum er det  Hans Jacob Dahl og Asbjørn Amble.
Asgeir Hagen og Sander Sælthun frå Vågå kameraklubb
Terje Solberg og Rune Hermansen frå  Linselusa, Vinstra
Per Bårdshaug og Øyvind Pedersen frå Lom Knipsarlag.

Det er oppretta ei heimeside med
adr.: https://foto-ogfilmfestival.kreativ-foto.net/

Etterkvart som arbeidsgruppa får programpostar og anna informasjon på plass vil dere finne det på denne sida.

Det vart mange møter i denne gruppa utover i 2019 for å førebu det store arrangementet.

13.09.2019
70 påmelde fotointeresserte møtte fram på Hjerkinn!
Fotofestivalen kunne begynne!

PROGRAM

Fredag 13. 09

16.00 – 20.30 Innsjekking og registrering
20.30 Åpning av Nasjonalparkriket Foto- og filmfestival
Tema for treffkonkurranse blir presentert
Foredrag og billedvisning. Tema: velkommen til
Dovrefjell
21.30 Workshop Nattfotografering ved Sony Abassadør Ole Christian
Salomonsen

 Lørdag 14. 09

08.30 – 12.30 Moskussafari 1 ved Dovrefjellguidene.no
09.00 – 13.00 Moskussafari 2 ved Dovrefjellguidene.no
09.00 – 12.00 Ole Christian Salomonsen om Sony, seg selv, samt ut og fotografere
13.00 – 17.00 Moskussafari 3 ved Dovrefjellguidene.no
13.30 – 17.30 Moskussafari 4 ved Dovrefjellguidene.no
14.00 – 17.00 Workshop film med fotokamera ved Filmutvalget
18.30 CEWE/Japan Photo
19.30 Treffmiddag
21.30 Vandring i mørket til Viewpoint Snøhetta. Spektakulær
nattfoto. Fyr på peisen. Sosialt samvær. Fullmåne over Dovrefjell.

Søndag 15. 09

08.00 Siste frist for innlevering av bilder til treffkonkuranse
09.30 Billedvisning. Nasjonalparkriket Reiseliv presenterer
sin måte å arbeide med film og bilder på,- i alle kanaler.
10.15 Ung fotograf på Dombås: Marit S. Nyhus. Utdannet i Wales
11.00 Offentliggjøring av resultater fra treffkonkurransen
11.30 Avslutning av foto- og filmtreffet

 Utstillinger:
Foto utstillinger
Deltakerutstiling
Filmvisning av NSFF filmer

Forbehold om små forandringer.

 Selve treffprogrammet blir avholdt på Hjerkinnhus.

Evalueringsskjema innlevert etter NPR-film- og fotofestival.

18 skjemaer innlevert.

1.) Hvordan vurderer du fototreffet som helhet?

Tommel opp: 16 svar

Tja:                  2 svar

Tommel ned: 0 svar

 2.) Hvor sannsynlig er det at du kommer til å delta i framtidige treff i regi av Nasjonalparkriket Fotofestival?

0          0

1          0

2         1

3         3

4          4

5         10

 

3.) Var det noe ved fototreffet du likte særlig godt?

 • Heldig med overnatting
 • Bra med moskustur med guide og høstfjellet. Inspirerende billedvisninger.
 • Flott arrangement (2 stk)
 • Naturen på Dovrefjell. (11 stk).
 • Eysteinskyrkja
 • Bra med mye workshops. God balanse.
 • Loddtrekning! Treffet var godt. Dere er flinke!
 • Bra organisert med skyss etc.
 • Veldig hyggelig stab. Følte meg velkommen.
 • Bra at det ikke var så tettpakket program
 • Mislykket: Ikke så bra med produktforedrag.

 4.)  Har du noen kommentarer eller forslag?

 • Lite info om registrering
 • Lite info om påmelding til moskusturene
 • Førstemann til mølla bør det informeres om (3 stk)
 • Bedre skilting (3 stk)
 • Savnet innendørs alternativ i tilfelle dårlig vær.
 • Hadde vært fint med servering av kaffe/te ved samling.
 • Litt mer felles sosiale ting.
 • Bedre info (3 stk)
 • Bedre merking. (3 stk)
 • Plan B når aktiviteter blir avlyst.
 • Litt mye døtid.

 

 

 

Oppsetting av utstilling av fotografi på Dovrefjell hotel 22.9.2017

På hotellet fekk vi tre vegger å plassere bildene på, og det gjorde at vi fekk rimeleg god plass til dei 35 bildene våre. Det var ingen enkel jobb å få på plass alle bildene, men ved hjelp av godt samarbeid vart det ein fin utstilling til slutt.
Ved utstillingen ligg ein perm der kvar utstillar har eit ark med informasjon om fotografens namn, tlf.nr og eventuell e-postadresse, bildetittel og pris på bildene.
I tillegg har permen eit ark med informasjon om Dovrefjell Fotoforum

Bildeutstillingen skal vare til 15 november.
Desse medlemmene har bilde på utstillingen:
Asbjørn Amble
Bjarne Fossøy
Jogrim Nordsletten
Ola Erik Mølmen
Finn Teigen
Ole Thøring

Utstillingen er gjort kjent med blant anna:
Oppslag i Vigga den 28. september side 17
GD PULS, Utstilling
Kulturnett Oppland http://kulturnett.oppland.org
Plakatar er oppsette både i Dovre og i Lesja

Utstillingen er open i hotellets opningstider.

 

 

 

Utstilling av fotografi på Dovrefjell hotel 2017

Vi planlegg utstilling av fotografi på Dovrefjell hotell i samarbeid med Dovre og Lesja kunstforening.

Sjølve utstillingen tek vi sikte på å ordne fredag 22 september og det er fint om mange kan vere med. Ta kontakt med Jogrim om du ikkje alt har ein avtale om levering av fotografier.
Det er vel enda tid til å få laga store nok papirkopiar og ordne med innramming?
Kva bør vi ordne på førehand når det gjeld informasjon til publikum om DF, fotografane som har bilde her, pris på fotografia osv.

 

Hjerleidutstillinga 2017
Dovrefjell Fotoforum si bildeutstilling Kloke hender

Gledelig stort frammøte og svært mange positive kommentarer til bildene. Både Helle Hundevadt fra Hjerleid og Jogrim Nordsletten fra Dovrefjell Fotoforum var veldig godt fornøyde. Utstillingen blir hengende oppe til 15. Juli og kan oppleves i Gulbygget på Hjerleid.

Jogrim Nordsletten og Helle Hundevadt .  Foto: Asbjørn Amble

Gledelig stort frammøte under opninga av utstillingen. Foto: Asbjørn Amble

Hei

« Medlemmer av Dovrefjell Fotoforum som ønsker å delta med fotografier på Hjerleidutstillinga, under temaet «Kloke hender», må ta kontakt med Asbjørn Amble, tlf 97646048 eller e-post: asbjorn@amble.no, innen 1. april. Fortell litt om bildene dine, og hvilken del av temaet de omhandler. Vi deltar med oppmonterte eller innrammede bilder i 30×40 – 40×50– format. Gjerne større også. Viser til invitasjonen som ligger sammen med årsmøtereferatet.»

Sjå meir informasjon nedafor.

Fotoutstilling

Hjerleid Skule og Handverkssenter på Dovre, har den store glede

å invitere til Hjerleidutstillinga 9.-11. juni 2017

– eit arrangement tufta på våre stolte handtverkstradisjonar, og med solide røter frå 1903.

Kvalitet, kunnskap og kreativitet er sentrale stikkord for heile utstillingshelga, og me ønskjer å involvere vår gjennomgåande tematikk “kloke hender” i alle deler av arrangementet. Me vil difor oppfordre Dovrefjell Fotoforum til å lage ei fotoutstilling, nettopp med kloke hender som tema. Det kan vera bilete av handverk, matlaging, landbruk, musikk eller noko heilt anna. Her er det berre å sleppe fantasien og kreativiteten laus, og finne unike motiv som kan knyttast opp til tematikken.

Me ynskjer å stille ut resultatet i våre lokaler på sjølve elevutstillingsdagen, sundag 11. juni. Me er òg opne for å kunne la utstillinga bli ståande ei stund framover, samt at utstillinga kan vere ei salsutstilling, dersom det skulle vere interessant for dykk.

Utstillingslokalet vil stillast til disposisjon utan kostnad. Kostnad for trykk og innraming må deltakarane dekke sjølve.

Me vonar dette vil vere interessant for Dovrefjell Fotoforum å delta på, og ynskjer dykk hjarteleg velkomne til Hjerleidutstillinga 2017!

Mvh. prosjektgruppa v/Helle Hundevadt.»