Vel året du ynskje å sjå møtereferat frå:

2022

Referat fra årsmøte 16.03 22 Referat fra årsmøte i Dovrefjell Fotoforum  Trolltun, 16. 03. 2022 7 medlemmer stilte på årsmøtet: Finn Teigen, Ola-Erik Mølmen, Roger Brendhagen, Ole Thøring, Jogrim Nordsletten, Kjell Erik Meiningen, Asbjørn Amble. Årsmeldingen ble opplest og vedtatt. Den forteller at det har vært godt med aktivitet i klubben også i 2021, selv...

Read more ...

2020

Styremøte i Dovrefjell Fotoforum Mandag 20.01. 2020 på Breidablikk, Dombås Tilstades: Asbjørn Amble, Ole T høring, Finn Teigen, Ola Erik Mølmen og Bjarne Fossøy Asbjørn  orienterte først om at han hadde kontakta  kunstforeningen ang biletutstilling, og at det ikkje blir samarbeid om biletutstilling på hotellet dette året.  Dette året blir tema for årskonkurransen: DYRERIKET. Fotografi...

Read more ...

2019

Referat frå styremøte 13 mars 2019 på Lesja skule Tilstades var: Asbjørn Amble, Ole Thøring, Ola Erik Mølmen, Finn Teigen og Bjarne Fossøy. Sak 1/19          Kassererarbeid etter årsmøtet. Ola Erik orienterte om kva som måtte ordnast for å skifte bank til Sparebank 1 Lom og Skjåk som har filial på Dombås. Da blir det...

Read more ...

2017

Dovrefjell Fotoforum   Referat frå styremøte i Dovrefjell Fotoforum hos Bjarne og Inger-Ragny 11.2. 2017   Sak 1 Fotokonkurranse 2017 Fotokonkurransen er for alle medlemmer i Dovrefjell Fotoforum. Fritt motiv, så her skulle alle finne bilde å delta med, og kvart medlem kan delta med inntil 5 bilde. 26.11.2017 kl 19.00 er frist for innlevering,...

Read more ...

2016

Referat frå styremøte 21.11.2016 på Bruhaugen Jogrim Nordsletten, Bjarne Fossøy, Lars Tressum og Finn Teigen var tilstades. Lars fekk same dato forespørsel om  fotografi til utsmykning av Nord-Gudbrandsdal vgs, avd Dombås, sjå kopi av brevet nedafor. Til Fotoklubben                                                                                                              Dombås 21.november 2016 Forespørsel om fotografi til utsmykning Nord-Gudbrandsdal vgs, avd Dombås har nå mange hvite vegger som...

Read more ...