Referat frå styremøte 13 mars 2019 på Lesja skule

Tilstades var: Asbjørn Amble, Ole Thøring, Ola Erik Mølmen, Finn Teigen og Bjarne Fossøy.

Sak 1/19          Kassererarbeid etter årsmøtet.

Ola Erik orienterte om kva som måtte ordnast for å skifte bank til Sparebank 1 Lom og Skjåk som har filial på Dombås. Da blir det enklare å ordne med f. eks. innbetalingar som ikkje går gjennom nettbanken samt med kontantar.

Skifte må registrerast i Brønnøysundregisteret,  og Ola Erik hadde ordna med alle papir som trengdes så vi andre i styret kunne skrive under på, og DF vil ha ny bank innan kort tid.
Sekretæren vil da oppdatere heimesida vår med ny bank og nytt kontonummer.

 

Sak 2/19          Framlegg og drøfting av innhald i aktivitetsplan for resten av 2019

April:   Trafikk, tog, jernbane, Vy

Mai:    Fotokafe på Heime.

Juni:     Vårtur / sommeravslutning

Vi møtes til et trivelig lag ved Lorkverne

September:     Nasjonalparkriket Foto- og filmfestival,, Hjerkinn

Oktober:         Gammel årgang

November:      Bilder fra bygda

Desember:  Julemøte med  billedvisning av fotokonkurranse

Årskonkurranse:         Mennesker og miljø.

Styret vil at prøve å få til fotoforedrag av klubbmedlemmer eller andre

Klubben arbeider med at det vises færre bilder, at kvaliteten fortsetter å stige, at det skapes et samtaleforum rundt bilder og teknikk.

Stemme over beste bilde på fotomøtene?

Utstilling:        Fotokafe:         Leder tar kontakt med Marit S. Nyhus og hører om vi kan slippe til med fotokafè på HEIME

Nasjonalparkrike- foto og filmfestival:         Arbeidet med å få til et stort fototreff på Hjerkinn fortsetter.

Heimesida vil bli oppdatert med meir informasjon om programmet før kvart møte.

Sak 3/19          NPR fotofestival.
Orientering om Nasjonalparkrike- foto og filmfestival vart flytta til medlemsmøtet.

Sak 4/19          Utstilling på Dombås hotell? Kva er bestemt.

Leder tar kontakt med Dovre og Lesja kunstforening og hører om det er avsatt tid og plass til utstilling for Dovrefjell Fotoforum.

Sak 5/19          Eventullt
Ingen saker til behandling.

Bjarne
Sekretær