Referat fra årsmøte 16.03 22

Referat fra årsmøte i Dovrefjell Fotoforum 

Trolltun, 16. 03. 2022

7 medlemmer stilte på årsmøtet: Finn Teigen, Ola-Erik Mølmen, Roger Brendhagen, Ole Thøring, Jogrim Nordsletten, Kjell Erik Meiningen, Asbjørn Amble.

Årsmeldingen ble opplest og vedtatt. Den forteller at det har vært godt med aktivitet i klubben også i 2021, selv om Covid-19 preget rammene for klubbens aktivitet og møter. Dette førte blant annet til styremøte 17. mars ble holdt på nett, og flere medlemsmøter utendørs. Ulvaholen Gapahuk 12. mai, Oppdalsmuseet 16. juni, Dombås Stasjon 13. oktober. 2021 ble også året DFF kom på Instagram og det ble opprettet en egen Facebook-gruppe for medlemmene, det skjedde i årets første kvartal. Den offentlige Facebooksiden til DFF har i dag over 700 følgere.

DFF hadde 14 medlemmer i 2021.
Nasjonalparkriket Foto og Filmfestival. Klubben var medarrangør av NSFF Nasjonalt Fototreff i Vågå 10-12. sept. Dette var så vellykket arrangert at vi er nå et av de faste stedene for arrangering av nasjonalt fototreff. DFF fikk overlevert NSFF-vimpel av Rune Hermansen under medlemsmøte på Trolltun 10. nov.

Klubblokalet Breidablikk. C19 situasjonen gjorde bruk av lokalet så vanskelig at det ble besluttet
å si opp leieavtalen. Men etter vellykket åpen dag i forbindelse med «Liv i Gatu» 4. des,
der blant annet flere av de andre brukerne av huset oppfordret DFF til å fortsette i lokalene,
blir vi værende i Breidablikk også i 2022.

Klubben har hatt månedlig konkurranse på nett med jevn deltakelse. Til årskonkurransen kom det inn i alt 40 bilder, disse ble juryert av Rauma Fotoklubb. Tema var: Fritt motiv. Asbjørn Amble ble vinner med bildet «Litt for seint», tatt ved fototreffet på Dombås stasjon.
DFF-medlemmer sendte inn nok bilder til at DFF kan bli representert i NSFF sin årbok også i 2021.
Året ble avsluttet med julemiddag på Trolltun 8 des.

Kasserer Ola-Erik Mølmen presenterte regnskapet, som viser at klubben har brukt mere penger i 2021 enn det som har kommet inn på konto, men at klubben fremdeles har brukbar økonomi.

Leder av valgkomiteen, Jogrim Nordsletten, la fram forslag til valg,- et forslag som ble enstemmig vedtatt. Styret valgt på årsmøtet 16. mars er som følger:

            Leder               Asbjørn Amble             (1 år)
            Nestleder         Ole Thøring                  (2 år)
            Kasserer           Ola-Erik Mølmen          (1 år) 
            Sekretær          Arvid Storli                   (1 år)
            Styremedlem    Kjell Erik Meiningen      (1 år)
            Valgkomite       Jogrim Nordsletten og Maria Kampesæter Kleiven (2 år)
            Revisor             Ola Lysbakken              (2 år)


Etter årsmøtet fortalte leder i Norske Naturfotografers forening, Roger Brendhagen, om ormer og slanger, og om hvordan han  opplevde og fotograferte disse på nært hold,- både i inn-  og utland. Et spennende og svært interessant foredrag. 

Vi hadde også en liten runde med aktuelle saker:

  • Søknaden om midler fra Regionrådet for å utplassere store bilder i lokalsentrene i regionen fikk vi avslag på.
  • Det var enighet om å søke våre aktuelle kommuner om kulturmidler for inneværende år. 
  • Vi arbeider videre med å lage kalender til inntekt for klubben. Roger Brendhagen fremmet forslag om å velge ut et knippe gamle bilder,- og oppsøke samme sted og fotografere nå-situasjonen. Forslaget ble bifalt, og vi prøver å plukke ut aktuelle bilder i løpet av april-mai, for deretter å fordele foto-oppgaver. Vi trenger et par medlemsmøter til den jobben. Bilder til bruk i kalenderen blir plukket ut i løpet av tidlig høst,- og kalender blir gjort klar for trykking. Dersom hvert medlem klarer å selge 5 kalendere, er vi allerede godt i gang med salget!

Referent: Asbjørn Amble